Skolu varēs pabeigt tikai sekmīgie

Skolu varēs pabeigt tikai sekmīgie

20. Aug 2011, 18:01 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Iespējams, nākamajā mācību gadā apliecību par pamatizglītības ieguvi varēs saņemt tikai tie skolēni, kuriem būs ne vairāk kā viena nesekmīga atzīme, bet vidusskolas atestātu - ja visas atzīmes būs virs četrām ballēm. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi Vispārējās izglītības likumā.Patlaban apliecību par 9.klases beigšanu var saņemt arī tad, ja jaunietis ir saņēmis līdz trim nepietiekamiem vērtējumiem (kas zemāki par četrām ballēm) kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumos. Savukārt atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi skolēns var saņemt, ja ir saņēmis līdz divām nesekmīgām atzīmēm.IZM norāda, ka tādējādi tiek radīta situācija, ka izglītības dokuments tiek saņemts, lai gan pamatizglītības programma nav pilnībā apgūta. Turklāt, iestājoties vidusskolā, nesekmīgie skolēni nereti izrādās nespējīgi apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas prasības.Savukārt par nesekmīgām atzīmēm vidusskolā IZM uzsver, ka, no vienas puses, ir noteikts vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs, bet, no otras puses, tiek pieļauts, ka šīs prasības netiek pilnībā izpildītas.Iepriekšējā mācību gadā 750 skolēnu 9.klasi pabeidza ar nesekmīgām atzīmēm, bet 249 skolēni, beidzot 12.klasi, saņēma atestātu ar nesekmīgām atzīmēm.Vēl izmaiņas likumā paredz palielināt mācību stundu slodzi 1.klasē par divām stundām un 2.klasē - par vienu stundu nedēļā, lai varētu ieviest svešvalodas apguvi jau no 1.klases. Pašlaik pirmā svešvaloda tiek mācīta no 3.klases.Palielinot slodzi, IZM plānojusi pārdalīt aptuveni pusmiljonu latu no kopējās valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 1.-4.klašu pakāpei.Grozījumi likumā arī paredz iespēju Latvijā īstenot starptautiskas izglītības programmas, noteic vakara (maiņu) vidusskolu pamatuzdevumu, kā arī precizē skolēnu speciālās izglītības vajadzības, speciālās izglītības programmu īstenošanu, valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, sastāvu un izveides kārtību.

 

BNS

14. Oct 2010, 12:04

Piekrītu, ka ir tikai normāli prasīt no bērna, lai viņš skolu pabeidz ar sekmīgām atzīmēm. Mūsdienās vecākiem vienkārši nav laika pievērsties un pasekot līdzi, kā bērnam veicas mācībās, varbūt ajag ko palīdzēt.
Un otrs lielais nemācīšanās iemesls ir dators un internets. Visi draugi, tviteri utt. Un ne jau vienmēr šajā var vainot tikai bērnu. Arī skolās tagad visur obligāta prasība ir, lai viss būtu datorrakstā. Bērnu pilnīgi piespiežot sēdēt pie datora. Bet šī "sēdēšana"jau nevaicina referāta rakstīšanu, bet gan "sērfošanu" un beigās referāts vai nu izpaliek pavisam un skolā tiek paziņots, ka "nebija laika, jo bija jāpalīdz mammai vai tētim mājas darbos" vai tiek "sagrābstīts" arī no interneta, kurā īsti pat jēgu nevar savilkt kopā. Un tapēc arī rokraksti bērniem ir briesmīgi.

14. Oct 2010, 10:02

Manuprāt tas,jau ir par traku!Tak nejau visi bērni visu apgūtst vienādā līmenī.Tad jau sanāk ka tos,kuri sliktāk mācās tik atstās uz otru gadu!Un kā ar to mācību slodzi,lai galā tiek lauku bērni,kuri atnākuši no skolas vel grib vecākiem palīdzēt!?Valdība cer no bērniem ģēnijus izveidot,neskatoties uz to ka bērnam grūtāk☹