VIDEO: vēsture-mūsu saknes. Kā pastāstīt bērnam par vēstures notikumiem?

13. Jan 2014, 19:16 īgLa īgLa

Vai Jūs saviem bērniem stāstat par Latvijas vēsturi? Par okupāciju,represijām,1990.-1991.gada notikumiem?

īgLa īgLa 13. Jan 2014, 19:34

Mans dēls vēl nav dzimis,bet arī viņš zinās par to,kas bijis.