Atgūsti naudu no valsts! Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

Atgūsti naudu no valsts! Kā iesniegt gada ienākumu deklarāciju?

02. Mar 2018, 00:00 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

 Fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.).

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt tie nodokļu maksātāji, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem var saņemt, ja iedzīvotājs ir strādājis un maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. 2018.gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2017., 2016. un 2015.gadu.

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt deklarāciju un saņemt atpakaļ no valsts budžeta pārmaksāto nodokli šādos gadījumos:

  1. Ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai ja taksācijas gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 13200 euro, tad iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums no 720 euro līdz 1380 euro, atkarībā no kopējā ienākuma lieluma, kā arī  nav piemēroti visi minētā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
  2. Ja taksācijas gada laikā bijuši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pantā noteiktie:
  • attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
  • veiktie ziedojumi un dāvinājumi, tostarp politiskajām partijām ziedojuma un dāvinājuma veidā nodotās summas;
  • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

Jāņem vērā, ka, deklarējot attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem un aizpildot 2017.gada ienākumu deklarāciju, piemērojamā attaisnoto izdevumu norma ir 215 euro.

Te atradīsi Valsts ieņēmumu dienesta izveidoto pamācību "Kā iesniegt Gada ienākumu deklarāciju"

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tas ir, elektroniskā veidā. Gada ienākumu deklarācijai pievienojamos dokumentus (to kopijas) nosūta elektroniski, tos pievienojot datņu veidā kā fotogrāfijas (iepriekš nofotografējot attaisnojuma dokumentus un tos lejupielādējot datorā) vai arī kā ieskenētus dokumentus, iesniedz personīgi VID klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūta pa pastu.

Avots: VID

Iveta - tereeze Iveta - tereeze 01. Mar 2018, 12:35

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama Elektroniskās deklarēšanas sistēmas funkcionalitāte, izņemot pārslēgšanos uz citām sistēmām.