Pēterezera dabas taka

Pēterezera dabas taka

16. Aug 22:05 Cielavinna Cielavinna

Turpinam tālāk iepazīt Latvijas dabas takas. Šoreiz kārta īstenībā ļoti skaistai, bet nu ar ratiem grūti izbraucamai- Pēterezera dabas takai.  Taka brīžiem ved caur stāvām vietām un daudz trepītēm, bet nu izbraucams ir.

Jebkurā gadījumā ja vēlaties apskatīties tikai Pēterezeru, tad mašīnu atstājiet autostāvlaukumā un dodaties gar šlakbaumu, nevis takas sākumu, tad Jūs ar ratiem viegli izbrauksiet visu, bet ja patīk izaicinājums, tad droši ejam visu taku. Ar mājas mīluļiem taku ar var iet, jo nekur nebija zīmes, ka ar suņiem nedrīkst doties staigāties.

Taka ir lokveida un aptuveni 3 km. Takā ir izvietoti arī informatīvie stendi par apkārtējo vidi.

Ar katru jauniepazīto taku mēs pārliecinamies par to cik skaista ir Latvijas daba.     

     

Šī taka Jūs vedīs pāris tūkstošus gadu senā vēsturē – tā izvietota pāri kangaru mugurām un vigu vēderiem.

Kangari ir senas kāpas un vigas ir mitras starpkāpu ieplakas. Šāds komplekss radies laikos kad šeit vēl viļņojās jūra.


 

Taka aizved līdz Pēterezeram, pa ceļam šķērsojot bijušā šaursliežu dzelzceļa paliekas.

Koka laipas kas izvietotas pie ezera aizvedīs Jūs vairāku aizsargājamu augu sugu pasaulē.


Savdabīgu ainavu veido zāļu purviņi, lāmas, upītes un ezeriņi. Pavasaros un rudeņos vigas pārvēršas garenos, grūti pārejamos sezonas ezeriņos. Pēterezera vigā iegūluši trīs ezeri Lielais Pēterezers, Mazais Pēterezers un Pēterītis.

Pēterezera viga bagāta ar retiem augiem, bezmugurkaulniekiem un citām aizsargājamām sugām. Tāpēc Pēterezeros makšķerēt un zvejot aizliegts.

Pēterezera dabas taka atrodama:

Slīteres nacionālais parks

Dundagas novada Dundagas pagasts.