Ceļojam ziemā- Sātiņu dīķi un putnu novērošanas tornis

Ceļojam ziemā- Sātiņu dīķi un putnu novērošanas tornis

27. Jan 15:07 Cielavinna Cielavinna

Turpinam tālāk iepazīt mūsu skaisto zemi arī ziemas laikā un dodamies lūkoties Sātiņu dīķus un putnu novērošanas torni Saldus novadā. Uzreiz gribu teikt, ka uz šejieni ir vērts doties, jo tiešām ir skasti un dīķu ir daudz un tie ir ļoti plaši, piedevām tie ir meža ieskauti, kas to padara vēl ainaviskāku.

Sātiņu dīķi ir dabas liegums, kas iekļauts Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā, ar mākslīgi veidotu dīķu kompleksu, kas atrodas 8 km attālumā no Saldus. Tie aptver 3780 ha lielu teritoriju ar 30 dīķiem.

Sātiņu dīķi ir ievērojami ar lielo putnu skaitu ligzdošanas un migrāciju laikā. Arī tuvējie meži ap dīķiem ir daudzu aizsargājamu putnu un sikspārņu sugu dzīves vieta.

Taka ir līnijveida, tās galā izbūvēts jauns skatu tornis putnu vērošanai. Pie torņa izvietots arī informācijas stends ar informāciju par teritorijā mītošajām putnu sugām, kā arī informāciju par apkārtnē tūristiem pieejamajiem pakalpojumiem. Ieteicams uzturēšanos saskaņot ar zemes īpašnieku, pašā takas sākumā ir stends ar īpašnieku numuru, uz kuru pazvanām un visu saskaņojam, īpašnieks pēc balss izklausījās ļoti jauks.

Mēs kad gājām uz torni, mežā izdzirdējām dzeņa darbošanos, meklējām kur ir skaistie putniņi, atradām divus skaistumus. Īstenībā bija interesanti pavērot kā darbojas putniņi.

Tornis atrodas ļoti ļoti skaistā vietā, uzkāpjot tajā paveras burvīgs skats uz apkārtni.

Ja Jums ir iespēja noteikti aizbrauciet uz turieni! Automašīnu var novietot pie takas ieejas. Apmeklējums ir bezmaksas. Adrese: Sātiņu dīķi atrodas apmēram 8-10 km uz dienvidrietumiem no Saldus, Novadnieku pagasta teritorijā. Ieteicams apmeklēt ar savu transportu. Braucot pa Saldus-Pampāļu ceļu, ceļa līkumā pie vējdzirnavu drupām, kur beidzas asfalts, ceļa kreisajā pusē redzams Silzemju dīķis. Tālāk ceļš vijās cauri mežam. Tieši izbraucot no meža, jānogriežas pa labi uz lielāko Sātiņu dīķu kompleksu. Tūlīt aiz pagrieziena uz dīķiem ir autobusu pietura Ozoli, tur jāizkāpj, ja izmanto autobusu (šajā maršrutā kursē autobuss Saldus-Pampāļi).