Nākamajā gadā vismaz 350 bērniem būs nepieciešams ziedotāju atbalsts!

Nākamajā gadā vismaz 350 bērniem būs nepieciešams ziedotāju atbalsts!

01. Nov 2018, 19:05 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

 

 

 

 

 

Informācija medijiem

Šodien Bērnu slimnīcas fonds aizsāka jaunu tradīciju un prezentēja pirmā “Bērnu veselības barometra” rādītājus. Katru gadu vairākiem simtiem bērnu Latvijā ir nepieciešama ziedotāju palīdzība, lai saņemtu ārstu rekomendēto medicīnisko palīdzību, tāpēc Bērnu slimnīcas fonds, iesaistot bērnu vecākus, turpmāk katru gadu apkopos informāciju par to, kā redz un vērtē situāciju bērnu veselības aprūpē.

“Bērnu slimnīcas fonda pieredze rāda, ka joprojām daudziem bērniem Latvijā ar dažādām veselības problemām ir nepieciešams ziedotāju atbalsts, lai saņemtu ārstu rekomendētu medicīnisku palīdzību. Praktiski tas nozīmē, ka bez sabiedrības atbalsta vairāk nekā 350 bērniem ik gadu pasliktinātos veselība un dzīves kvalitāte. 45% no visiem ziedojumiem, kas ir vairāk nekā 400 tūkstoši eiro gadā, novizām tieši individuālu bērnu veselības aprūpei. Sniedzot palīdzību redzam, ka ir jomas, kur ir nācis klāt valsts finansējums, kā piemēram, medicīniskā pārtika, tāpēc nepieciešamība pēc mūsu atbalsta samazinās, taču ir jomas, kur var redzēt, ka ir ļoti lielas problēmas ar pakalpojuma pieejamību un vecāki nespēj pašu spēkiem apmaksāt bērnam nepieciešamo terapiju. Šobrīd visakūtākā situācija ir bērnu psihiatrijā, kur jādomā par valsts atbalsta palielināšanu. Fonds situāciju cenšas uzlabot gan maksājot stipendijas jaunajiem bērnu psihiatriem- rezidentiem, lai viņi būtu motivēti sniegt valsts pakalpojumu un strādāt Bērnu slimnīcā, gan apmaksājot diagnostiku, terapiju un medikamentus individuāliem bērniem”, situāciju komentēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

“Bērnu veselības barometra” ietvaros tika veikts pētījums “Bērnu veselības aprūpe. Vecāku vērtējums”, kura rezultāti liecina, ka tikai 11,8% vecāku piekrīt apgalvojumam, ka Latvijā ir bezmaksas jeb valsts apmaksāta bērnu veselības aprūpe. “Vecāku aptaujas rezultāti saskan ar mūsu pieredzi, lai gan ikdienā visbiežāk sniedzam palīdzību bērniem, kuriem ir nopietnas veselības problēmas. Aptaujas ietvaros tikai 40% respondentu bija uzrādījuši, ka viņu bērnam ir noteikta garīgās vai fiziskās veselības daignoze, taču par bērna veselības pakalpojumiem maksājuši bija 93,8% vecāku. Visbiežāk (86,2%) vecākiem nācies maksāt par pakalpojumiem, kas ir valsts apmaksāti, tomēr nav pieejami ārsta rekomendētajā laikā, no kuriem 75,6% bija maksa par speciālistu konsultācijām, 49% par izmeklējumiem un diagnostiku, bet 31,8 % par recepšu medikamentiem. 86,8% vecāku norādīja, ka par bērna veselību maksā regulāri- reizi gadā un biežāk,” par pētījuma rezultātiem pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda Komunikācijas projektu vadītāja Karīna Pētersone. Vecāku pētījumā 98,8% vecāku atzīmēja, ka labdarības organizāciju loma bērnu veselības jomā ir svarīga vai ļoti svarīga, savukārt 37,3% vecāku paši veido uzkrājumus bērnu slimības gadījumiem. Vecākuprāt, svarīgākie risināmie jautājumi veselības aprūpē ir gaidīšanas rindu samazināšana (55,1%) un ģimenes ārstu kompetences bērnu veselības jautājumos uzlabošana un sadarbības veicināšana ar citiem speciālistiem (17,5%). 

Bērnu slimnīcas fonda sniegtā palīdzība individuāliem bērniem ir ar tendenci palielināties, un šogad palīdzības apjoms pārsniegs pagājušā gada rādītājus. “Ir palīdzības virzieni, kur lūgumus pēc atbalsta saņemam ļoti līdzīgā apmērā gadu no gada, tāpēc esam izstrādājuši atbalsta programmas, kas atvieglo bērniem nepieciešamās palīdzības saņemšanu. Mums ir izveidota Ārkārtas situāciju programma, kad bērnam nepieciešamā palīdzība ir jāmeklē ārpus Latvijas, bieži vien steidzami. Katru gadu šim mērķim izlietojam aptuveni 80 tūkstošus eiro, bet šogad gandrīz divas reizes vairāk, jo palīdzējām vienam onkoloģijas pacientam, kuram apmaksājām ne tikai medikamentus, diagnostiku, konsultāciju ārpus Latvijas, bet arī ārstniecību, kas izmaksas būtiski palielināja. Gandrīz gadu no gada nemainīgs gan bērnu skaita ziņā, gan izdevumu ziņā ir atbalsts bērniem ar kustību traucējumiem, kur apmaksājam lielākoties ortožu iegādi. Arī šeit ir izveidota sistēma, kā vecāki vienkārši var saņemt informāciju un pieteikties pēc atbalsta fondā. Ļoti svarīgs mērķis ir inovatīva ārstniecība, kad caur atbalstu individuālu bērnu ārstniecībai Bērnu slimnīcā, ieguldām daudzu bērnu veselībā nākotnē, veidojot jaunus pakalpojumus un ārstniecības metodes. Šogad, piemēram, atbalstījām materiālu iegādi vairākām neiroloģijas un kardioloģijas operācijām, kad bērni tika operēti Bērnu slimnīcā, sadarbojoties mūsu speciālistiem ar ārvalstu kolēģiem,” par ieguldījumu bērnu veselībā  un izveidotajām atbalsta programmām pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Ieva Lejniece.

Bērnu slimnīcas fonda atbalstu 2017.gadā saņēma 358 bērni 403 781 eiro apmērā, savukārt 2018.gadā līdz 1.oktobrim atbalstu ir saņēmuši jau 340 bērni 403 104 eiro apmērā. Svarīgi, ka fonds apmaksā tikai ārstu rekomendētu un pierādījumos balstītu terapiju. Pieprasījums pēc palīdzības strauji ir audzis bērniem ar garīgās veselības traucējumiem, kā arī smagi slimiem bērniem, kuriem dzīvības un veselības nodrošināšanai nepieciešama aparatūra. Savukārt, pateicoties piešķirtajam valsts finansējumam, vajadzība pēc atbalsta ir strauji samazinājusies bērniem ar cukura diabētu, bērniem, kuriem nepieciešama medicīniskā pārtika, kā arī onkoloģijas pacientiem, kuriem nepieciešams PET izmeklējums.

„Šobrīd nav pamata uzskatīt, ka vecāku un speciālistu lūgumi pēc abalsta bērnu veselībai samazināsies, tāpēc ļoti ceram, ka arī ziedojumi šim mērķim saglabāsies līdzšinējā apjomā. Līdzīgi kā citas NVO, arī mēs ar bažām raugāmies uz uzņēmumu ziedojumiem un to dinamiku saistībā ar neseno nodokļu reformu. Šobrīd mēs neesam novērojuši negatīvas tendences, taču visvairāk uzņēmumi ziedo tieši gada pēdējos mēnešos, un 2017.gadā šajā laika periodā Bērnu slimnīcas fondam tika noziedoti vairāk nekā 500 tūkstoši eiro. Tāpēc ļoti ceram, ka atbalsts bērnu veselībai nesamazināsies un arī nākamgad varēsim bērniem nodrošināt nepieciešamo palīdzību,” pastāstīja Liene Dambiņa.

“Bērnu veselības barometra” mērķis ir apkopot fonda un bērnu vecāku pieredzi, lai identificētu aktuālākos un primāri risināmos jautājumus bērnu veselības aprūpē. Tas ir iecerēts ir iecerēts kā ikgadējs informatīvs pasākums un platforma, kas veicinātu sadarbību starp valsts un nevalstiskā sektora pārstāvjiem un ļautu kopīgi meklēt risinājumus problēmām bērnu veselības aprūpē Latvijā. Vienlaikus, informējot sabiedrību par nepieciešamo atbalstu bērnu veselībai, ikviens tiek aicināts šim mērķim ziedot, lai arī turpmāk ikvienam bērnam būtu iespēja saņemt palīdzību!