Biedrība „Tiesību Alianse” aicina apmeklēt semināru par bērna tiesībām

Biedrība „Tiesību Alianse” aicina apmeklēt semināru par bērna tiesībām

22. Feb 2010, 10:18 Māmiņu klubs Māmiņu klubs

Katru dienu uzzinām ko jaunu saistībā ar situāciju valstī, lielākoties ziņas ir negatīvas. Tajā pašā laikā Jūsu bērna dzīvē katra diena ir viņa bērnības diena. Tieši Jūs esat tas cilvēks, kurš ikdienā aizsargā bērnu un kurš var ietekmēt, vai vide, kurā bērns aug ir bērna attīstībai labvēlīga. Tāpēc būtiski, lai Jūs kā bērna vecāks būtu informēts par bērnam piemītošajām tiesībām un šo tiesību saturu.

 

Piedāvājam Jums 2009.gada 19.augustā no plkst.18:30 līdz plkst.20:30 apmeklēt biedrības „Tiesību Alianse” organizēto praktisko semināru „Bērna tiesības”, kas paredzēts pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Seminārs notiks ģimenes izglītības centra „Balodītis” telpās - Kuldīgas ielā 47, Rīgā.

 

Seminārā runāsim par dažādiem bērnu tiesību jautājumiem, piemēram:

  • Kāpēc ir svarīgi runāt par Jūsu bērna tiesībām un mēģināt tās izprast?
  • Vai Jūs varat nosaukt, kādas Jūsu bērnam ir tiesības? Nosauksim tās kopā!
  • Kādos dokumentos ir noteiktas Jūsu bērna tiesības un pienākumi?
  • Kādas ir Jūsu kā vecāka tiesības un pienākumi?
  • Vai bērnu ir tiesības fotografēt bez vecāka piekrišanas bērnudārzā un citās situācijās (bērna tiesības uz privāto dzīvi)?
  • No cik gadu vecuma bērns ir jāuzklausa jautājumos, kas saistīti ar bērna dzīvi (bērna tiesības tikt uzklausītam)?
  • Kur vērsties, ja uzskatāt, ka Jūsu bērna vai Jūsu kā vecāka tiesības ir pārkāptas?

 

Semināra laikā Jums būs iespēja atsvaidzināt jau iegūtās zināšanas un papildināt tās ar jaunu informāciju par bērna tiesībām, par šo tiesību nozīmi un pielietošanu ikdienas dzīves situācijās. Apmeklējot semināru, Jūs veicat ieguldījumu sava bērna nākotnē, jo tieši Jūs esat tas stiprais plecs, uz kura bērns balstīsies, meklējot īsto ceļu dažādajās dzīves situācijās.

 

Ņemot vērā, ka semināra apmeklētāju skaits ir ierobežots, lūdzam reģistrēties līdz 2009.gada 10.augustam, rakstot uz e-pastu: tiesibualianse@gmail.com vai zvanot: 29135135.

 

Aicinām līdzi ņemt papīru un pildspalvu, citus semināra izdevumus segs biedrība „Tiesību Alianse”. Ja vēlaties uzdot papildu jautājumus par semināru vai biedrības darbu, rakstiet biedrībai „Tiesību Alianse” uz e-pastu: tiesibualianse@gmail.com vai zvaniet: 29135135.

 

Biedrība „Tiesību Alianse” izsaka pateicību par atbalstu ģimenes izglītības centram „Balodītis”, atļaujot izmantot semināra veiksmīgai norisei centra tehnisko nodrošinājumu.