Pētījums - Mātes pase

04. May, 01:56 Mates_Pase_Petijums Mates_Pase_Petijums

Sveikas, mīļās māmiņas un topošās māmiņas, un, tās, kuras vēl plāno uzsākt šo burvīgo ceļojumu!

Ir radusies ideja esošo Mātes pases formātu nomainīt pret daudz ērtāku un pielāgotāku mūsdienām - elektronisku.

Tad nu, šajā sakārā veicu pētījumu un vēlētos dzirdēt Jūsu domas caur interviju.

Tā kā klātienē tikties nevar, tad nu labprāt izmantotu Zoom zvanu vai telefoninterviju.

Pieteikties var šeit: mates.pase.petijums@gmail.com

Laika posms intervijām no 04.05.- 17.05.2021

Lai ir iedvesma labiem darbiem!