Pecdzemdibu depresija - atbalsta grupa

01. Jul, 09:36 ivetap ivetap

 

Labdien, meitenes.

Ir izveidota neliela atbalsta grupina visiem, kas saskarusies ar PDD. Grupa ir slegta un redzama tikai tas biedriem. Viss apspriestais grupa ir konfidencials un netiks izpausts ne medijiem, ne citam privatpersonam.

Nebaidies, nac pievienojies!

Neciet vienatne, mes sapratisim!

ivetap ivetap 06. Jul 2013, 20:45

Depresija nav kauns, bet pieredze, kas var skart jebkuru. Paliekot vienatnē, ir daudz mazāk iespēju atgūt dzīves kvalitāti, bet runājot par savām problēmām, var panākt daudz. Tas ir tāpat kā ar celiakiju vai diabētu - ir biedrības un cilvēki nekaunas par savām grūtībām. Depresijai piemīt stigma - it kā šīs grūtības būtu kaunpilnas.
Un doma, ka par šo problēmu ir jārunā, ir ārkārtīgi svarīga!

ivetap ivetap 02. Jul 2013, 18:36 peksiite

Darits 😀