Individuāla psiholoģes Baibas Kalnciemas konsultācija pieaugušajiem un bērniem

Pieteikšanās formaAtpakaļ pie nodarbībām
Piesakoties, Tu piekrīti noteikumiem un datu apstrādei

Individuāla psiholoģes Baibas Kalnciemas konsultācija pieaugušajiem un bērniem

Došanās pie psihologa var tikt uzskatīta par mākslu atvērties speciālistam, lai saņemtu palīdzību risinot dažādas problēmas un izzinot sevi. Turklāt, ja cilvēks apzināti sper šādu soli, tas ir noderīgi un apsveicami, jo individuālās konsultācijās iespējams rasts viens pret viens kontaktu, ka speciālists var un spēj iedziļināties konkrētā cilvēka dzīves sarežģījumos un satricinājumos. Protams, noderīgs var būt arī drauga vai paziņas atbalsts un ieteikumi, tomēr reizēm svaigs skats no malas palīdz objektīvi risināt konkrēto situāciju un problēmu.

Daudziem šķiet jocīgi- kā tad es tagad iešu un svešam cilvēkam klāstīšu savas ikdienas likstas?! Tomēr jāatceras, ka, paturot sevī un neizrunājot, viss krājas un krājas, beigu beigās gāžoties kā lavīna. Savukārt, ja domas, sajūtas tiek paustas vārdiski, izmaiņas notiek gan psihē, gan smadzenēs, ļaujot šķetināt sarežģījumus, ieraugot risinājumu no pavisam cita skatupunkta.

Māmiņu Klubs piedāvā psiholoģes Baibas Kalnciemas konsultācijas gan pieaugušajiem, gan bērniem! 

Individuālās konsultācijas pieaugušajiem

Individuālā psiholoģiskā konsultēšana ir viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem. Tā ir brīvprātīga sadarbība starp psihologu un klientu, kuras laikā tiek risinātas klientam aktuālas grūtības: 

 • personības vai attīstības krīzes,
 • smagi dzīves notikumi un ar tiem saistītas krīzes (slimība, tuvinieka nāve u.c.),
 • saskarsmes un attiecību problēmas (ar darba kolēģiem, ģimenes locekļiem u.c.)
 • grūtības izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus (izglītības un karjeras jautājumos u.c.),
 • emocionālās grūtības (bailes, nemiers u.c.),
 • eksistenciālie jautājumi (dzīves jēga u.c.) utt.

Pie psihologa var vērsties arī cilvēki, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti, izzināt sevi. Psihologa pieeja klienta grūtībām vienmēr ir individuāla. Kopumā sadarbībai starp psihologu un klientu ir daži pamatprincipi:

 • sākotnēji psihologs uzklausa klienta problēmu, vēlmes, vajadzības, gaidas un kopīgi ar klientu vienojas par sadarbības mērķi,
 • konsultāciju skaits (atkarībā no mērķa) var ilgt no 8 - 10 reizēm līdz vairākiem mēnešiem, tiekoties reizi nedēļā aptuveni 50 minūšu garā konsultācijā.

Psiholoģiskais darbs ar bērniem

Tāpat kā pieaugušo, arī bērnu dzīve ir dažādu notikumu pilna:

 • bērnudārza vai skolas gaitu uzsākšana,
 • vecāku šķiršanās vai arī dažādi citi ģimenes notikumi
 • kāda tuvinieka vai mīļa mājdzīvnieka nāve,
 • pārcelšanās uz citu dzīvesvietu,
 • brālīša vai māsiņas ienākšana ģimenē,
 • attiecību veidošana ar vienaudžiem,
 • vecumposma krīzes utt..

Šie un vēl daudzi citi dzīves notikumi pieaugušajiem var šķist pašsaprotami un likt domāt "gan (bērns) jau tiks galā". Vai arī dzīves steigā nemaz neiedomāties par to - kā tad konkrēto situāciju redz bērns, kā viņš jūtas tajā? Nereti bērns neapzināti sniedz dažādus signālus, kā palīgā saucienu, ka viņam ir nepieciešama palīdzība - fizioloģiskā līmenī tā varētu būt bieža un nereti ilgstoša, nopietna slimošana, nemierīgs miegs, enurēze vai enkoporēze, ēšanas paradumu krasa un uzkrītoša maiņa u.c. izpausmes, uzvedības līmenī tā varētu būt agresīva vai tieši pretēji atturīga uzvedība, bērns noslēdzas sevī, bērns zog u.c. izpausmes, un emocionālajā līmenī tās var būt biežas garastāvokļu maiņas, bailes, nemiers u.c. Bērns var izdzīvot virkni izjūtu, kuras viņš neapzinās, neverbalizē, neizpauž, taču kuras nekur nepazūd, tās "dara savu darbu" un rod izpausmi gan minētajos, gan citos veidos. 

Konsultāciju laikā profesionālais psihologs skatās uz bērna problēmu bērna acīm, un strādā ar viņu tam saprotamā valodā - ar mazākiem bērniem, izmantojot spēles,  rotaļas, dažādas radošas aktivitātes, bet ar pusaudžiem, veicinot arī sarunu.

Psihologs sniedz atbalstu bērnam, palīdz iepazīt sevi, savas izjūtas, atpazīt emocijas, tās paust, izprast arī citus, tikt galā ar dažādām viņu satraucošām situācijām. Arī vecākiem psihologs palīdz saskatīt problēmas būtību, tās iespējamos cēloņus un rast risinājumus.

Kur notiek?

Māmiņu Klubā, Vīlandes ielā 1-2, Rīgā, 1. stāvā, ieeja no Elizabetes ielas

Cik maksā?

€ 25 bērniem; € 40 pieaugušajiem

Kas vēl jāzina?

Pēc pieteikuma saņemšanas Māmiņu Klubs ar tevi sazināsies, lai vienotos par konsultācijas datumu un laiku.